شعری از ناهید وفایی بە یاد بیان

وتووێژی گوڵی کەمانگەر لە گەڵ بەیان شەفیعی

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube