top of page

بە یاد کاک فواد


در آوار خونین گرگ و میش دیگر گونه مردی آنک، که خاک را سبز میخواست و عشق را شایسته ی زیباترین زنان- که این اش به نظر هدیتی نه چنان کم بها بود که خاک و سنگ را بشاید.

قسمتی از شعر شاملو برای #فواد_مصطفی_سلطانی

نهم شهریور سالروز جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی ست. وی از بنیان گذاران کومه له و چهره ی سرشناس جنبش کمونیستی ایران بود که در میان جاده ی سقز - مریوان در نزدیکی روستای بسطام در درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی جان باخت. یاد عزیزش را با ادامه راه پرافتخارش گرامی می داریم.

اسرین قادری


bottom of page