top of page
  • ڕێباز کەریمی

بە یاد کاک فواد


بدرود فرمانده به دوست داشتنت خو گرفته‌ایم بعد از آن فراز تاریخی آنجا که خورشید شهامتت مرگ را به زانو درآورد. اینجا از وجود عزیز تو روشنایی و عطوفتی زلال بجای مانده‌است بدرود فرمانده

بخشی از شعر فرماندە اثر کارلوس پوئبلا

ڕێباز کەریمی


bottom of page