top of page

بە یاد کاک فواد


بدرود فرمانده به دوست داشتنت خو گرفته‌ایم بعد از آن فراز تاریخی آنجا که خورشید شهامتت مرگ را به زانو درآورد. اینجا از وجود عزیز تو روشنایی و عطوفتی زلال بجای مانده‌است بدرود فرمانده

بخشی از شعر فرماندە اثر کارلوس پوئبلا

ڕێباز کەریمی


bottom of page