اندیشەای کە با گذشت ٤٠ سال هنوز هم در دل تمام مردم ستمدیدە ریشە کردە ،

August 31, 2019

 

اندیشەای کە با گذشت ٤٠ سال هنوز هم در دل تمام مردم ستمدیدە ریشە کردە ،
کاک فواد در مدت کوتاهی که در مبارزات توده ای 
در شهرها و روستاهای کردستان شرکت داشت، چنان مهارت و قدرتی در رهبری جنبشهای اجتماعی از خود نشان داد که تا کنون نیز تحسین دوستان و تعجب دشمنان، قدرت اراک و اراده، و اندیشه انسانی ایشان را برانگیخته است. ایشان رهبری تیزبین و نکته سنج بود که حساس ترین لحظات سیاسی را با دقت ارزیابی میکرد و تاکتیک مناسب را در بهترین زمان و مکان ممکن اتخاذ می نمود.
کاک فواد/ سازماندهنده جمعیتهای دمکراتیک در شهرهای مختلف کردستان، موسس اتحادیه دهقانان، رهبری کننده کوچ تاریخی مریوان "که در زمان خود بی نظیر بود" هدایت کننده سیاستها و فعالیتهای کومه له در آن دوران پر تلاطم و حساس بود. رفیق فواد مصطفی سلطانی در هر شرایطی، چه در دوران تشکیلات و چه در رابطه با احزاب سیاسی و چه در مبارزات توده ای، عامل وحدت و گرداورنده بیشترین نیروی مردمی علیه استبداد بود.
کاک فواد/ اکنون نیز با گذشت سالهای متوالی از جانباختنش: کار، گفتار و اندیشه وی در صحنه های سیاسی کردستان منبع، الهام و سرمشق نسل نوین مبارزه است.
یاد و نامشان گرامی و راهشان پررهرو باد...

فواد کریمی

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube