کاک فواد آبرمردی از دیار

کاک فواد آبرمردی از دیار شقایقهای سرخ که الفبای شهامت و کرامت انسانی و روح مبارزه به خلق کورد آموخت همراه با خانواده اش برای اعتلا بخشیدن به جنبش رهای بخش طبقه محروم و ستمدیده از

 

هیچ کاری مضایقه ننمودند. اولین رهبر آزادیخواهیست در نقش پیشمرگه در سنگر برای آزادی ملتش جان باخت. یادش گرامی راهش پر رهرو با

حسین کلاه قوچی

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube