رفیق فئواد مصطفی سلطانی یکی از برجسته ترین رهبران چپ و کمونیست در کردستان بود .

July 15, 2019

 

 

رفیق فئواد مصطفی سلطانی یکی از برجسته ترین رهبران چپ و کمونیست در کردستان بود .

در یازده ماهی که او در راس کومله بود تا روزی که در نبردی نابرابر با مزدوران رژیم اسلامی جان باخت ، رهبر ، سازمانده و هدایت کننده جنبش های متعدد شهری ، روستایی ، سیاسی ، دیپلماتیک در کردستان بود .

کمون پاریس یازده ماه طول کشید ، جمهوری خود مختار کردستان یازده ماه دوام اورد و فئواد مصطفی سلطانی هم در یازده ماه با همکاری رفقای بسیاری ، چپ را در کردستان به نیروی عظیم اجتماعی تبدیل کرد .

کومله و دیگر احزاب چپ در کردستان رهبران ارزشمند و توانای بسیاری را از دست داده اند ، ولی متاسفانه بدلیل انشعابات متعدد ، دکرگونی و دگر دیسی های زیاد ، به حاشیه رفتن در جامعه ، نام و یاد رهبرانی چون فئواد مصطفی سلطانی در مقیاس اجتماعی دارد کمرنگ تر میگردد .

خانواده محترم مصطفی سلطانی هر انچه را در توان داشته اند در گرامیداشت فئواد دریغ نکرده اند ، از چاپ کتاب تا تشکیل سمینار و یاد بود ، ولی گرامیداشت فئواد بسیار بیشتر از توان و عشق یک خانواده را طلب میکند .

انچه را سازمان کارگران کردستان برای عبدالله اوجلان ، حزب دموکرات کردستان برای دکتر قاسملو ، سلطنت طلبان برای بختیار و یا شاه ، اتحادیه میهنی برای تالبانی ، پارت دموکرات برای مصطفی بارزانی ، مجاهدین برای رجوی و کمونیست کارگریها برای منصور حکمت انجام میدهند ، کومله ایها برای گرامیداشت اجتماعی ــ نه حزبی و تشکیلاتی ــ فئواد مصطفی سلطانی انجام نداده اند .

دلایل این کار می تواند انشعابات متعدد در طیف کومله ، تغیر سیاسی و ارمانی در بخشهایی از کومله ، مشکلات متعدد موجود در همه بخشهای کومله ، تضعیف چپ حزبی و قوی شدن چپ اجتماعی و غیر حزبی و حتی غیر ایدئولوژیک ، و حتی حسادت ها و کدرورتهای شخصی این و ان رهبر کومله باشد .

گرامیداست رهبران برجسته ای چون فئواد مصطفی سلطانی در مقیاس اجتماعی ، تحقیق در مورد کارها و اسنادی که از او در دست مانده است ، تهیه فیلم ، دوکومنت ، ایجاد سمینارها ، بررسی نقش اجتماعی و سیاسی او در مبارزات مردم کردستان می تواند حداقل کاری باشد که از فعالین چپ اشنا با کار و زندگی فئواد می توان توقع داشت .

محمد خاکی

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube