top of page

فردا نهم شهریور ماه سال روز جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی است


فردا نهم شهریور ماه سال روز جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی است نهم شهریور ماه سال 1358 رفیق فواد مصطفی سلطانی یکی از رهبران و بنیان گذاران تشکیلات کومه له، چهره شناخته شده و محبوب جنبش کمونیستی ایران، رهبر محبوب کارگران و زحمتکشان کردستان، بدنبال یک درگیری نابرابر با شمار زیادی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در روستای" بسطام" در مسیر جاده سقز- مریوان، جانباخت. در روزهای قیام بهمن و مبارزات پرشور بعد از آن، رفیق فواد مصطفی سلطانی در کردستان و بویژه شهرهای سنندج و مریوان نقش برجسته ای را در رهبری و سازماندهی مبارزات توده ای ایفا نمود. رفیق فواد در رهبری مبارزات دوران قیام در شوراهای شهر سنندج، در کوچ اعتراضی زحمتکشان مریوان، در اتحادیه دهقانان، در راهپیمایی عظیم توده ای از سنندج به مریوان، در تشکیل اولین دسته های پیشمرگ کومه له، در تشکیل جمعیتهای دمکراتیک در تقریبا همه شهرهای کردستان و بلاخره در سازماندهی مقاومت مسلحانه توده ای در برابر یورش رژیم به کردستان، بیش از پیش به همدیگر جوش خورده و به نقطه اتکای توده های کارگر و زحمتکش و انقلابی تبدیل شد. رفیق فواد مصطفی سلطانی با لشکرکشی جمهوری اسلامی به کردستان درمرداد ماه سال 1358 دست اندر کار سازماندهی مقاومت انقلابی زحمتکشان کردستان بود که در تاریخ نهم شهریورهمان سال در نبرد با نیروهای اشغالگر جمهوری اسلامی جانباخت. رفیق فواد کمونیست پرشوری بود که خستگی ناپذیر در راه رهایی طبقه کارگر و توده های تحت ستم مبارزه کرد، جانباختن در نبردی نابرابر با مزدوران سرمایه به وی مجال نداد تا ثمرات تلاشهای خود و دیگر یاران همرزمش را در تشکیل حزب کمونیست ایران، که خود سالها برای تدارک و تشکیل آن مبارزه می کرد و یکی از اهداف مبارزاتیش را تشکیل می داد به چشم خود ببیند.

یاد عزیزش گرامی باد

bottom of page