top of page

فواد ما و چمران آنهاامروز چهل و دو سال از جانباختن 'فواد مصطفی‌سلطانی' گذشت، محبوبترین چهره‌ مبارز کردستان که متاسفانە تنها هفت ماه پس

از انقلاب، در پی توطئە چمران و فتوای خمینی و حمله سراسری وحوش اسلامی به کردستان کشته شد.

چهار برادر کاک فواد هم توسط جلادان جمهوری اسلامی اعدام شدند.


کاک فواد، جوان با استعداد و پرشوری بود که توانسته‌ بود از روستایی در اطراف مریوان خود را به دانشگاه صنعتی آریا مهر (دانشگاه صنعتی شریف کنونی) برساند. ایشان سال ١٣٤٧ با رتبە عالی وارد دانشگاە آریامهر شد و سال ١٣٥٢ در رشته مهندسی برق فارغ‌التحصیل شد. یک سال پس از آن، به زندان افتاد. زندەیاد كاك فواد چهار سال قبل از انقلاب را در زندان به‌ سر برد.

ماههای پایانی زندان با اعتصاب ‌غذا فشار را برای آزادی زندانیان سیاسی به اوج رساند و نهایتا به همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی کورد از زندان سنندج آزاد شد و به مانند قهرمان مورد استقبال مردم واقع گرفت.


مقاومت و قدرت رهبری كاك فواد در جنگ افروزیهای رژیم در نوروز خونین سنندج بی مانند بود. نقش ایشان در تصمیم سیاسی مهم کردستان، یعنی تحریم رفراندوم کذایی جمهوری اسلامی آری یا خیر هم بسیار پررنگ بود اما متاسفانه عمر آزادی‌ این رهبر جوان و مردمی به یک سال هم نرسید: از مهر ١٣٥٧ تا شهریور ١٣٥٨، هرچند همین یازدە ماه کافی بود برای جاودانگی‌اش در اذهان مردم کردستان.


تلاش‌هایش برای مذاکره و تفاهم با دولت مرکزی به نتیجه نرسید، حتی کوچ تاریخی مردم مریوان به رهبری ایشان و در اعتراض به عملکرد سپاه و چمران هم کارساز نشد. توطئەهای چمران/خلخالی توانست شرایط فتوای خمینی را برای لشكركشی بە كردستان فراهم كند.


یک هفتە قبل از مرگ كاك فواد، خلخالی دو برادرش را اعدام کرده بود و بعد از مرگش نیز دو برادر دیگرش در زندان تبریز اعدام شدند. با مرگ پنج برادر، مادرشان هم بە صفوف کومله پیویست.


چمران جلاد کردستان هم مدتی بعد کشته شد اما به غیر از کارنامه جنایتکارانه‌اش، به عنوان فردی فاقد پرنسیب سیاسی و فرصت طلب نامش ثبت میشود. او با حمایت مهدی بازرگان و بعدا بنی صدر وارد چرخه قدرت شد اما به هردوی آنها پشت کرد و به خود قدرت چسپید، به هر قیمتی. اکنون هم برادرش چهل سال است از رانت وابستگی به او بهره‌مند است، پست و رذیل تر از خود چمران. مقایسه‌اش کنید با برادرهای کاک فواد و خانواده سربلند مصطفی سلطانی.


احمد شاملو در مجموعە "مدایح بی‌صله" به شخصیت پولادین کاک فواد اشاره کرده است. در نسخه داخل کشور این بخش سانسور شده اما در نسخە چاپ سوئد متن اصلی آن موجود است.

یاد کاک فواد و همه جانباختگان راه آزادی گرامی باد


هیمن سیدی


Comments


bottom of page