سخنرانی تاریخی کاک فواد در اردوگاە کانی میران

در زمینەی دستاوردهای کوچ شهر مریوان سیزدەی مرداد 

١٣٥٨

...

Please reload

تاگەکان
آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube