چه كند بر قلب چون آتش من، آتش تير؟ بلشويك وار ببايد مردن

رفقا و دوستان گرامی! 

با سلام گرم و آتشين از دور صميمانه  دستتان را ميفشارم. پيروزي انقلاب ناتمام خلقهايمان به رهبري پرولتاريا و پيگيرى هر چه بيشتر و بيشترتان درامر جنبش كمونيستي و مبارزه خلقهايمان و مبارزه جدى و...

Please reload

تاگەکان
آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube