سنندج ورویدادهای پس ازقیام ضد سلطنتی

١٩٧٩
دوران نه جنگ و نه صلح 
ششماه آرامش و دمکراسی !
قسمت دوم
بیش از آنکه به شیوه و چگونگی برپائی بنکه ها بپردازم ، بایدبه دو رویداد مهم اشاره کنم: جانباختن رهبر کۆمه له – سپس خلع سلاح سپاه رزگاری
نهم شهریور ماه و ٢٢ تیر برای ملت کورد...

Please reload

تاگەکان
آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube