September 23, 2019

تکوین یک توطئه بزرگ

قسمت سوم

مجله تهران مصور باعنوان ،، اردوگاه مریوان تجلی گاه روح همبستگی ،، نوشت :

اردوگاه در محوطەای در پانزده کیلومتری مریوان واقع است، تپەهایی با درخت های انبوه اردوگاه را احاطه کرده است و در اطراف میدانگاهی، چادرها بر پا شده است. مردم با روحیەایی مح...

September 4, 2019

کاک فوئاد رهبری خردمند و مبارز

کاک فواد مثل یک انسان معتقد به عدالت اجتماعی بود یعنی (سوسیالیسم)، آرزو داشت ای کاش یک حزب کمونیست قوی در ایران بوجود می آمد که دموکراسی واقعی را درایران آینده مهیا می کرد و کارگر و زحمت کش از این مرارت زوزمره اقتصادی و سیاسی نجات می یافتن...

September 3, 2019

یاد رفیق فواد مصطفی سلطانی از بنیانگذاران کومه له و از چهره های سرشناس جنبش کمونیستی ایران و یاور و یار زحمتکشان کردستان و همه نباختگاناه آزادی و کمونیسم گرامی باد.

رفیق فواد از چهره های سرشناس جنبش کمونیستی ایران و خصوصا کردستان و از بنیانگذاران کومه له بود. در نبود فق...

September 1, 2019

امروز نهم شهریور (۱۳٥۸)چهلمین سال جانباختن کاک فواد رهبر بسیار با اتوریتە کومەلە، با کاراکتری جذاب، معمار مقاومت کردستان و معمار و بنیانگذار جنبش های مدنی و اجتماعی معاصر در کردستان.

انسان زاده شدن تجسّد وظيفه بود:

توان دوست‌داشتن و دوست ‌داشته‌شدن
توان شنفتن
توان ديدن و...

فواد مصطفی سلطانی
 فؤاد مصطفی سلطانی فرزند محمد رشیدخان در سال ۱۳۲۷ در روستای آلمانه  از توابع مریوان بدنیا آمد. دوران کودکی را در آنجا سپری کرد و تا کلاس چهارم در آنجا بە مدرسە رفت. پس از آن بە همراه سایر برادرانش بە سنندج رفت. سال پنجم ابتدایی را در مدرسه‌‌ای در مح...

August 31, 2019

‏‎کاک فواد افسانه نبود، اسطوره بود.

‏‎ کاک فواد مفسر جهان نبود، بلکه معلم تغییر آن بود.

‏‎در کاک فواد نظریه و پراتیک کاملاً و آگاهانه باهم انطباق پیدا می کردند. از نظر او انسان در درون طبقه می تواند جامعه و تاریخ را بسازد. به همین منظور کل هم و توان خود را معطوف سازمانده...

August 31, 2019

نگاهی گذرا بە کوچ اعتراضی مردم مریوان در سی و دومین سالگرد آن

در غروب سی ام تیرماه سال ۱۳۵۸، شورای شهر مریوان همراه با سایر نهادهای مردمی این شهر، پیشنهاد “کوچ اعتراضی” به خارج از شهر را در راستای برون رفت از بحران اعلام می کنند. فردای آن روز شهر تقریبا خالی از سکنه می...

دروازه: این پژوهش، به بررسی ویژه گی های رهبر از دیدگاه “مدیریت رفتار سازمانی” و نمودهای بارز آن در شخصیت سیاسی “شهید فوئاد مصطفی سلطانی” می پردازد. نگارنده در روش تطبیقی خود، ابتدا به مطالعه ی رهبر و نقش آن از دیدگاه “مدیریت رفتار سازمانی” پرداخته و سپس با بررسی دوره ه...

کشتار ۶۷؛ «تحقق عدالت دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد»

در سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در فرانکفورت شهره قنبری و ملکه مصطفی سلطانی از تجربه‌های خود از سرکوب سخن گفتند، عبدالکریم لاهیجی راهکاری برای دادخواهی ارائه داد و هادی خرسندی به نقد طنزآمیز استبداد دینی پر...

August 31, 2019

اندیشەای کە با گذشت ٤٠ سال هنوز هم در دل تمام مردم ستمدیدە ریشە کردە ،
کاک فواد در مدت کوتاهی که در مبارزات توده ای 
در شهرها و روستاهای کردستان شرکت داشت، چنان مهارت و قدرتی در رهبری جنبشهای اجتماعی از خود نشان داد که تا کنون نیز تحسین دوستان و تعجب دشمنان، قدرت اراک...

Please reload

تاگەکان
آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube