August 31, 2019

کاک فواد : من تاب تحمل استثمار را ندارم

شعر احمد شاملو برای کاک فواد. 
در آوار خونین گرگ و میش

در آوار خونین گرگ و میش، دیگر گونه مردی آنک
که خاک را سبز می خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان
که اینش به نظر هدیتی نه چنان کم بها بود که خاک و سنگ را بشاید

چه مردی، چه مردی ک...

August 31, 2019

به مناسبت سالیادمرگ رفیق فواد مصطفی سلطانی بنیان گذار کومله وچهره سرشناس جنبش کمونیستی ایران. " هژیر نینا"

{ همیشه با سپیده برمی گردی }

نامت راازافق اموختم
وکلامت
از مانیفست رهایی

بر فراز
بیرق سرخ
دستان شکوهت را می خوانم 
چه زیباست
این اهتزاز طلوع دلنشین
چهره 
در چهره 
ای...

دلاور برخیز

....

و مرد افتاده بود.

یکی آواز داد: دلاور برخیز!
و مرد همچنان افتاده بود.

دو تن آواز دادند: دلاور برخیز!
و مرد همچنان افتاده بود.

ده ها تن و صدها تن خروش برآوردند: دلاور برخیز!
و مرد همچنان افتاده بود.

هزاران تن خروش برآوردند: دلاور برخیز!
و مرد همچنان افتاده بو...

August 31, 2019

بدرود فرمانده
به دوست داشتنت خو گرفته‌ایم
بعد از آن فراز تاریخی
آنجا که خورشید شهامتت
مرگ را به زانو درآورد.
اینجا از وجود عزیز تو
روشنایی
و عطوفتی زلال بجای مانده‌است
بدرود فرمانده

بخشی از شعر فرماندە اثر کارلوس پوئبلا

ڕێباز کەریمی

November 24, 1983

راهی در تاریخ ...

میخواهم سفری دور و دراز در سگال بپیمایم 
و باز بە خود آیم 
و اندر بیهودگی و نفام ، تلاشی ز نو آغاز کنم ...
راهیست حکاکی سوگند بر اندیشەها 
دینی بزرگ بر گردن داریم و رسالتی 
سوگند یاد کردەایم ، کە اندیشەای را 
در ، نهفت خلوت تاریک شب 
 بارور سازیم .

***

ر...

Please reload

تاگەکان
آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube