« کاک فوئاد مستەفا سولتانی، کی بوو، ئامانجی چی بوو، چون گیانی بخت کرد؟» به زبان کردی.

 به همت رفقا عزیز : ملکه، رضا، و حشمت مصطفی سلطانی.

این کتاب با ١٨ نفر از افراد دخیل در مسائل کردستان و کسانی که کاک فواد را میشناخته اند، مصاحبه به عمل آورده است. پیاده شده نوار سخنران...

رفیق فواد مصطفی سلطانی، آنطور که من میشناسم!

[ خواستم در سالگرد جانباختن کاک فواد، از وی یادی به عمل آورم و این نوشته قبلی را انتخاب کردم. همانطور که از نطر خواننده گان گرامی خواهد گذشت، مطلب زیر، 14 سال پیش در چنین روز هایی نوشته شده است. در سایتهای آن زمان منجمله سایت...

ماه شهریور، در زبان کردی «خه رمانان» ، دیگر برایم یادآور دروان کودکی نیست.


هنگامی که کودک بودم در فاصله ٥٠ متری خانه مان، محوطه خرمنهای همسایگان شروع میشد. ما زمین و کشاروزی نداشیتم اما تمام همسایه گان به غیر از خانواده میرزا یحیی حلبی ساز، همگی کشاورزی داشتند. فاصله٥٠...

Please reload

تاگەکان
آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube