سنندج ورویدادهای پس ازقیام ضد سلطنتی ١٩٧٩

سنندج ورویدادهای پس ازقیام ضد سلطنتی ١٩٧٩ دوران نه جنگ و نه صلح ششماه آرامش و دمکراسی ! قسمت دوم بیش از آنکه به شیوه و چگونگی برپائی بنکه ها بپردازم ، بایدبه دو رویداد مهم اشاره کنم: جانباختن رهبر کۆمه له – سپس خلع سلاح سپاه رزگاری نهم شهریور ماه و ٢٢ تیر برای ملت کورد در شرق کردستان ،بمثابه روزهای تلخ و شوم در تاریخ مبارزات ملت کورد ثبت شده است .سیمای شخصیت مبارز و یاور زحمتکشان کورد ، فواد مصطفی سلطانی درمقام رهبر یک سازمان رزمنده و ضد آپارتاید نه فقط برای کۆمه له و ملت کورد که برای همبندان وی درزندانهای مشهد وسنندج و .... فراموش نشدنی است . او هنگامیکه با رفیق فدائی ، طهمورث اکبری در مسیرجاده مریوان – بانه درحال تردد بودند ، توسط مزدوران رژیم در یک طرح عملیاتی ویژه توسط چمران معدوم

قهرمان نبرد پاوه: مصطفی چمران یا کاک فواد؟

قهرمان نبرد پاوه: مصطفی چمران یا کاک فواد؟ . خلخالی و مصطفی چمران در هر دو حکومت پهلوی و اسلامی، تنها روایت‌هایی که حکومت از نزاع‌های دولت مرکزی و کردستان ارائه کرده‌اند، تاریخ رسمی قلمداد شده‌اند. طبعا در ترازوی این تاریخ حکومتی، همه خطاها در کفه کردها بوده است. اکنون جمهوری اسلامی به لطف امکانات مدرن تر، به طور جذابتر و قابل توجیه‌تری این تاریخ معاصر را ارائه می‌دهد. آخرین تلاش در این راستا، ساختن فیلم 'چ' به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا بوده است. در این فیلم به بهانه بررسی مقطعی کوتاه از حضور طولانی مصطفی چمران در کردستان، سعی شده سیاست رسمی حکومت، این بار از نگاهی هنری و به شیوه‌ای حماسی به مخاطبان ارائه شود. اما اگر بخواهیم از زاویه‌ای متفاوت از این نگاه، به عملکرد چمران در کردستان بپردا

مریوان

مریوان ١_ در روزهای اخیر بار دیگر چشم ها به مریوان دوختە شدە است. شهری مرزی در کردستان، نە چندان بزرگ و نه چندان استثنایی و نه چندان پیچیدە، اما یک قطب و یک ارادە و یک ابتکار در مبارزات مدنی. ٢_ نام مریوان هنگامی بر سر زبان ها افتاد که رژیم اسلامی تازە به قدرت رسیدە در بهار ١٣٥٨ کردستان را مانع گذاشتن سنگ بنای ارتجاع اسلامی می دانست. اتحادیە دهقانان مریوان قد علم کرد. راهپیمایی مردم شهر در اعتراض به مقر سرکوبگران به خون کشیدە شد، توپ باران و مزاحمت های همیشگی پادگان شهر در بهار و تابستان ١٣٥٨ مردم شهر و در پیشاپیش آنان کومەلە و کاک فواد و حسین پیرخضری و عطا رستمی و ..... را به این ابتکار کشاند که مردم کوچ کنند و در ١٥ کیلومتری شهر در "کانی میران" اسکان گزینند. این ابتکار با راهپیمایی هزاران

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube