حماسه‌های ماجد مصطفی سلطانی !

١- هنوز آنطوریکه‌ شایسته‌ی ماجد است، حماسه‌هایش مدون ونوشته‌ نشده‌ اند . می باید روی مقبره‌ ماجد نوشته‌ شود : اینجا مقبره‌ جنگاوری نستوه‌ است که‌، در نبرد با جهل و استبداد قرن ، در میدانی محبوس و تنها با اسلحه‌ی ایمان قهرمانانه‌ جنگید ومرگش تجلی رهائی انسان از اسارت بود. ماجد در زندان تبریز که‌ زندانی هراسناک و جانفرسا بودو،‌ پولاد را خم میکرد با سربلندی مقاومت کرد و در برابر حکومت ترور و جنایات فاشیزم اسلامی ایران هرگز اراده‌اش خم نشد. در هنگام تیرباران سیمائی ملول و قاطع داشته‌ است. سراسر زندگی ماجد با پیکار و حمایت از حقوق محرومان گذشته‌ است. ماجد هنگامیکه‌ به‌ مریوان برگشت و نشستی با رفقای همرزمش داشت کمبودها و نبود مدیریت و رهبری را تشخیص داده‌ و در نامه‌ای به‌ تشکیلات کومەلە کە

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube