یاد کاک فواد سلطانی و کاک صدیق کمانگر گرامی باد!

کاک فواد سلطانی و صدیق کمانگر، چهره های سرشناس و محبوب جنبش کارگری کمونیستی ایران و کردستان بودند که هر دو در شرایط متفاوتی توسط آدم کشان حکومت اسلامی ایران، جان باختند. کاک فواد، از رهبران سرشناس و محبوب جنبش انقلابی کردستان، از بنیان گذاران کومه له، در بهار آزادی در درگیری با نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی جان باخت. اما کاک صدیق کمانگر، از چهره های سرشناس جنبش انقلابی کردستان، عضو کمتیه مرکزی حزب کمونیست ایران و کومه له، توسط یکی از تروریست های حکومت اسلامی جان باخت. رفیق فواد سلطانی رفیق فواد، نه تنها چهره ای برجسته و محبوب در جامعه کردستان، بلکه در بین نیروهای سیاسی چپ بود. مردمی و دل سوز بودن و هم چنین آگاهی و شهامت کاک فواد او را به شخصیت برجسته تبدیل کرده بود. اکنون سی و سه سال از جان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube